کشاورزیشرکت بهبافت پلاست یزد یکی از شرکت ها پیشرو در زمینه تولید پارچه های اسپان باند با مصرف کشاورزی میباشد.محصولات این شرکت در گرماژهای مختلف میباشد .

این شرکت یک تیم تحقیق و توسعه ویژه برای بخش کشاورزی دارد که تلاش می کند تا بهترین نتایج را در شرایط آب و هوایی مختلف به دست آورد .

کاربرد تجاری:
• پوشش گیاهان
• پوشش میوه ها
• پوشش موز
• پوشش باغ