مبلمان و تشک

استفاده از پارچه های تولید شده اسپان باند شرکت بهبافت پلاست یزد در صنعت مبل سازی و تولید تشک رایج میباشد.در صنعت مبل سازی از پارچه های اسپان باند به عنوان لایه های زیرین پارچه ها جهت افزایش قدرت و ماندگاری پارچه ها و جلوگیری از هرگونه آسیب استفاده میشود.

همچنین این پارچه ها در صنعت ساخت فرش و موکت به عنوان لایه زیرین جهت محافظت و جلوگیری از پخش صدا در اداره ها ، رستوران و غیره استفاده میشود.از دیگر کاربرد این گونه پارچه ها در بسته بندی فرش و موکت و مبلمان جهت جلوگیری از خاک و غبار و هرگونه صدمه استفاده میشود.

کاربرد تجاری:
• تشک های فنر دا ر
• کاور مبلمان
• بسته بندی مبلمان
• روکش تشک و بالش
• تولید پرده و موکت
• روکش میز و تخت خواب