تصفیه و ساخت و ساز

پارچه های اسپان باند شرکت بهبا فت پلاست یزد در جهت کاربرد در صنعت فیلتر سازی انواع دستگاهاهی تهویه تولید و ارائه میشوند. این پارچه ها به طور گسترده ای در فیلتر هوا و همچنین فیلتر آب استفاده می شود.

خصوصیات پارچه به واسطه ساختار منحصر به فرد آن ، به عملکرد هرچه بهتر فیلتر کمک میکند . این فیبر با لایه های زیاد باعث افزایش قدرت فیلتر می شود.

ساختار چند لایه باعث تضمین بازده ای جداسازی بالا در طول عمر فیلتر می شود. همچنین این پارچه ها با ترکیب دیگر مواد به طور گسترده در ساختمان جهت نفوذ گرما، آب و غیره استفاده می شود.